Vad är APRS?

APRS är en förkortning för Automatic Position Reporting System, som är ett system för
packetöverföring och är utvecklat av Bob Bruninga, WB4APR.
Det introducerades av honom på TAPR/ARRL Digital communications conference 1992.
Tanken var att det i stället för vanlig packet som riktades direkt till en mottagare skulle
vara ett system som var öppet och distribuerades till många mottagare samtidigt..

Men det går att använda till APRS är ett system för att främst förmedla geografiskt relaterad information.
Till exempel kan man tala om - eller se - var någon är, hur vädret är på en viss plats,
var olika evenemang äger rum eller hur trafiksituationen är på vägarna.
mycket olika saker. T.ex. går det att köra ut DX-clusterinformation
via APRS och det går också att använd för att skicka meddelanden till andra användare.
Dessa meddelanden går öppet så att alla kan läsa dem så man skall inte skicka någon personlig information.

All information förmedlas med hjälp av digipeatrar (repetrar för digital kommunikation) och vidare till Internet och APRS-IS nätverket via I-gates (mottagare och modem anslutna till en internetuppkopplad dator).

Vad kan man ha för nytta av APRS?

Nyttan av APRS kan väl alltid diskuteras, såsom nyttan av amatörradio över huvud taget med dagens alternativ till kommunikation i form av internet och mobiltelefoner. Positionering är dock till stor hjälp under radiosamband. Tex var många servicefordon och snöskotrar utrustade med APRS under Vasaloppet och tävlingsledningen kunde då lätt följa dem på en karta och dirigera lämplig resurs för exempelvis sjuktransport. En ett annat användningsområde är att studera vågutbredning. All trafik loggas i en sökbar server och av det kan man få fram täckningskartor och annan info för ett specifikt qth. Statistik för vår I-gate kan man se här. Eftersom all trafik finns tillgänglig på Internet blir systemet lättilgängligt även för icke-amatörer och vi kan på så vis få fler intresserade till hobbyn.


Vad behövs för utrustning för att se andra ?

Numera räcker det med en Internetuppkopplad dator för att kunna ta del av APRS-trafiken. Via den finska APRS:sidan aprs.fi kan man enkelt följa med vad som händer på APRS över hela världen på tydliga kartor från Google-maps. Denna sida har genom att göra APRS enkelt och lättillgängligt fått aktiviteten att öka kraftigt den senaste tiden.

Det finns även speciella aprs-program. Det mest kända och det i särklass mest använda är UI-view. Det programmet kan jobba både mot 144.800 via ett packetmodem och via Internet. Programmet ger möjlighetet att själv vara en station på kartan, agera digipeater, I-gate eller väderstation. detta program använder vi i vår I-gate.

Vad behövs för utrustning för att synas ?

För att själv synas som en APRS-station kartan behöver man  en sändare för 144,800 MHz, detta kan vara i stort sett vilken handapparat som helst, ett radiomodem TNC och om man vill kunna visa sin position under förflyttning även en GPS.
GPSen kopplas till radiomodemet som tar hand om en NMEA sträng med alla positionsdata och omvandlar detta till en tonskur som skickas via radion ut i luften till närmaste digipeater eller I-gate.
En del radioapparater har inbyggd TNC så att man bara behöver ansluta en GPS direkt till radion, exempel på dessa är Kenwoods handapparat TH-D7, mobilstation TM-D700 / D710 eller Yaesu VX8 och FTM-350 På dessa kan man också få upp information
om andra stationer som finns i området.

Det finns idag även mängder av byggsatser av sk trackers, dessa sänder enbart ut information om position.  Det finns även färdigbyggda moduler där man bara behöver ansluta antenn och ström för att komma igång.


Länkar till intressanta platser på internet:

Svenska sidor:
aprs.se-den oficiella svenska APRS-sidan.

aprs.se/forum- Forum där man kan få reda på allt om APRS och som nybörjare få bra hjälp.

http://www.sk4bw.net/?sida=aprs- Borlänge sändaramatörers sida om APRS.Utländska sidor:

http://aprs.fi/ -Finska APRS-sidan med Googlekartor. REKOMMENDERAS!

http://www.aprs.org/-Amerikansk sida om APRS

http://www.byonics.com/tinytrak/ -Trackers och annan utrustning.Åter till hemsidan