Väster Bergslagens Sändar Amatörer

Om klubben

Klubbaktiviteter

Repitrar

APRS

Medlemmars bilder

Info till medlemmar

PRILU  27MHz

Andra klubbar

Intressanta länkar

Loppis

Medlemmar

Mejl-lista

Mejla klubben

Stadgar

Gästbok


Senast uppdaterad: 22-04-01
Har du frågor angående sidan skicka
ett mail till Webbmaster (SM4TZZ)


Styrelsen:

 Signal  Förnamn  Efternamn  Post:
       
 SM4WII  Kristoffer    Stålhammar  Ordförande 
 SM4XIP   Peter  Fors  ViceOrdförande
 SM4WII   Kristoffer  Stålhammar  Sekreterare 
 SM4TZZ  Stefhan  Persson  Kassör 
 SM4UVP  Per-Åke  Hellgren  Ledamot 
 SM4XIV  Ingemar  Söderlund  Valberedning 
OBS ! (a) utbytes mot ett @


Det enklaste sättet att skicka mejl till medlemmar är att skicka till "signal"@sk4dm.se.Medlemmars hemsidor:

 Signal  Förnamn  Efternamn
     
 SM4TZZ  Stefhan    Persson
 SM4WII  Kristoffer    Stålhammar
 SM4XIU  Per    Eriksson